Niektoré pokuty za neuhradenie mýta sa asi znížia, novela zavedie zmeny aj pri diaľničnej známke

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) – Návrh novely zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, ktorý poslanci v stredu posunuli do druhého čítania, umožňuje zníženie pokút.

Stovky eur

Pôjde o sankcie udelené v rozkaznom konaní za delikty neúhrady mýta a nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke motorových vozidiel nad 3,5 tony s následkom nedoplatku mýta. Novelu s navrhovanou účinnosťou 1. júla 2019 pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Výška pokuty uloženej v správnom konaní (aj v rozkaznom konaní) za správny delikt neúhrady mýta sa má znížiť z 1 500 na 1 050 eur. Dôvodom je určenie rovnakej výšky pokuty uloženej v rozkaznom konaní (v prípade úhrady dvoch tretín z jej výšky do pätnástich dní od doručenia rozkazu by to bola suma 700 eur, pokuta by sa považovala za uhradenú v plnej výške), ako je maximálna výška pokuty uložená v blokovom konaní (700 eur).

Výška pokuty za správny delikt nesprávneho zadania počtu náprav do palubnej jednotky, ak tým vznikne nedoplatok mýta, sa má znížiť zo 480 na 180 eur. V prípade úhrady dvoch tretín z výšky pokuty do pätnástich dní od doručenia rozkazu by to bolo 120 eur.

Najekologickejšia mýtna sadzba

„Cieľom je zamedziť tomu, aby v rozkaznom konaní bola za skutkovo rovnaký delikt vyberaná vyššia pokuta, ako je výška pokuty v blokovom konaní uložená policajtom,“ zdôvodnilo zníženie pokút ministerstvo dopravy a výstavby.

Novela zároveň reaguje na potrebu úpravy elektromobilov v oblasti výberu mýta, a to tak, že tieto vozidlá budú zaradené do najekologickejšej (najnižšej) mýtnej sadzby.

„Vzhľadom na to, že vozidlá s výlučne elektrickým pohonom nemajú emisnú triedu, navrhuje sa zaradiť túto skupinu vozidiel do najekologickejšej mýtnej sadzby aj vtedy, ak došlo k nedoplatku mýta, pretože podľa súčasného znenia zákona tieto vozidlá patria do mýtnej sadzby s najmenej ekologickou emisnou triedou (EURO 0 – II),“ uviedol rezort dopravy. Platiť to bude aj vtedy, ak v dokladoch vozidla absentuje emisná trieda.

Koniec diaľničnej známke v podobe nálepky

Novela vypúšťa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý zverejňuje Štatistický úrad SR.

„Legislatívne upravovať každoročne sadzby mýta sa javí ako neprimerané, a to predovšetkým z toho dôvodu, že ide o nepatrné zvýšenie/zníženie jednotlivých sadzieb o stotiny eurocentov, pričom náklady na implementáciu zmien prevyšujú výnosy z výberu mýta aj v prípadoch, ak dochádza k zvýšeniu sadzieb,“ vysvetlilo ministerstvo dopravy. Mýtne sadzby môžu byť v budúcnosti valorizované, avšak len v prípade, ak to bude ekonomicky opodstatnené.

Na úseku výberu úhrady diaľničnej známky budú zrušené všetky ustanovenia súvisiace s papierovou nálepkou a v správnom konaní sa vypúšťa možnosť nahlásenia údajov o vodičovi, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo.

Viac k témam: elektronické mýto, minister dopravy SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, pokuta
Zdroj: Webnoviny.sk – Niektoré pokuty za neuhradenie mýta sa asi znížia, novela zavedie zmeny aj pri diaľničnej známke © SITA Všetky práva vyhradené.