Prešov má päť nových pamätihodností, patria medzi ne aj busta cisárovnej Sissi a vzácny brest

PREŠOV 13. februára (WebNoviny.sk) – Mesto Prešov má v evidencii zapísaných päť nových pamätihodností.

Do zoznamu pribudol brest horský v parku na Čiernom moste, bronzová busta uhorskej kráľovnej Alžbety, zakladacia listina eparchiálnej knižnice v Prešove vydaná Františkom I., katalóg knižnice cirkevného hodnostára Gregora Tarkoviča ako aj menovací dekrét tohto prvého gréckokatolíckeho biskupa od pápeža Pia VII. O ich zaradení do evidencie rozhodli mestskí poslanci na dnešnom rokovaní.

Dvestoročný brest

V prípade brestu horského ide o jediný relikt, ktorý z čias výsadby brestov z prvej tretiny 19. storočia prežil a rastie v parku na Čiernom moste. Tento strom má do 200 rokov, obvod kmeňa viac ako 400 cm a mohutnú korunu.

Ako sa píše v návrhu na zápis do evidencie, ide o ojedinelý, mimoriadne vzácny exemplár brestu, ktorý musí byť rezistentný, keď doteraz prežil. Má dobré morfologické vlastnosti a dobrý genofond pre ďalšie množenie.

Busta cisárovnej Sissi

Busta znázorňuje rakúsku cisárovnú a uhorskú kráľovnú Alžbetu Bavorskú zvanú Sissi. Jej vznik súvisí s návštevou Alžbety v Prešove, resp. v blízkom okolí Prešova v roku 1895, keď sa vracala z Bardejovských Kúpeľov po trojtýždňovom liečebnom pobyte.

Z bronzu odliatu bustu vytvoril sochár Alojz Štróbl. Busta bola pôvodne v parku pred vojenskými delostreleckými kasárňami, ktorý bol pomenovaný Alžbetin park (terajší Lesík delostrelcov). Bustu slávnostne odhalili 27. októbra 1901.

Po páde monarchie a vzniku Československej republiky bustu odstránili. Busta je súčasťou zbierkového fondu Krajského múzea v Prešove a po zreštaurovaní v roku 2010 bola na žiadosť mesta Prešov umiestnená v severnej časti Južného parku na Hlavnej ulici.

Listiny gréckokatolíckeho biskupstva

Ďalšie tri pamätihodnosti sa týkajú prešovského gréckokatolíckeho biskupstva. Prvou je menovací dekrét prvého gréckokatolíckeho biskupa Gregora Tarkoviča od pápeža Pia VII. Listina bola spísaná v Ríme 6. októbra 1818 a zachovala sa v Historickom archíve Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove.

Tarkovič bol zvolený do úradu v roku 1816, menovací dekrét získal v roku 1818, no biskupskú vysviacku prijal až 17. júna 1821 v Krásnom Brode. Prešovským biskupom bol nepretržite až do svojej smrti v roku 1841.

Opravil rezidenciu biskupstva, vybudoval základné biskupské inštitúcie, zriadil biskupskú kanceláriu, ale aj knižnicu a archív. Dbal na duchovný, morálny i intelektuálny rast kňazov.

Knižnica s tisíckami kníh

S dejinami prešovského gréckokatolíckeho biskupstva sú spojené i dejiny založenia a budovania Eparchiálnej knižnice, ktorá dnes pre mesto Prešov a gréckokatolícku cirkev predstavuje jedinečnú a významnú historickú knižnicu, obsahujúcu približne 12 000 zväzkov kníh.

Od roku 2008 je v správe Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove. Zakladaciu listinu gréckokatolíckej Eparchiálnej knižnice (bibliotéky) vydal cisár František I. vo Viedni 12. februára 1830 a stala sa takisto novou pamätihodnosťou mesta rovnako ako katalóg knižnice cirkevného hodnostára Gregora Tarkoviča.

Rukopis katalógu pochádza z roku 1841. Bol vyhotovený neznámou osobou po smrti biskupa. Katalóg obsahuje 712 záznamov dokumentov v približne 1 101 zväzkoch. Vlastníkom rukopisného katalógu je Štátna vedecká knižnica v Prešove, ktorá všetky tri nominácie aj navrhla.

Vyradenie žrebčinca

Poslanci sa zároveň zaoberali vyradením Štátneho žrebčinca Prešov z evidencie pamätihodnosti. Jeho zaradenie doň odsúhlasili v novembri 2017 po poslaneckom návrhu napriek tomu, že komisia pre výber pamätihodností tento návrh neodporúčala, keďže žrebčinec podľa nej nespĺňa charakter hmotnej ani nehmotnej pamätihodnosti.

Preto komisia navrhla žrebčinec z evidencii vyradiť. Poslanci však na návrh poslanca Petra Krajňáka, ktorý podporilo celé zastupiteľstvo, o vyradení nehlasovali.

Okrem schválených návrhov bolo od roku 2009 až doteraz v evidencii zapísaných 46 pamätihodností. Z nich je 20 hmotných nehnuteľných, 13 hmotných hnuteľných a 13 nehmotných pamätihodností.

Viac k témam: kultúrna pamiatka
Zdroj: Webnoviny.sk – Prešov má päť nových pamätihodností, patria medzi ne aj busta cisárovnej Sissi a vzácny brest © SITA Všetky práva vyhradené.